Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Calea Clujului 188, Oradea 410546, E-mail: ioanslavici188@yahoo.com, Tel: 0359465232

AL DOILEA AN DE ACTIVITĂȚI PNRAS SLAVICI

AL DOILEA AN DE ACTIVITĂȚI PNRAS SLAVICI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ " IOAN SLAVICI" ORADEA în calitate de beneficiar, a implementat începând cu data de 27 septembrie 2022

“PROGRAMUL LOCAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR  - PNRAS SLAVICI,, COD proiect: F-PNRAS-1-2022-0508

finanțat în cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțate prin Componenta C15 - Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în România.

Astăzi suntem pregătiți să raportăm la finele primului trimestru ( septembrie-octombrie – noiembrie 2023) al celui de al doilea an de implementare că  obiectivele proiectului sunt urmărite și respectate prin varietatea activităților propuse și tematica interesantă a acestora.   Proiectul oferă școlii o imagine mai atractivă și mai prietenoasă, iar beneficiarii  proiectului, elevii claselor a Va –  a VIII a,  răspund cu plăcere tuturor provocărilor lansate de cadrele didactice.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Creșterea eficienței interne a școlii în procesul de identificare precoce a intenției de părăsire timpurie a școlii și de prevenire a abandonului școlar, respectiv facilitarea luării celor mai adecvate măsuri personalizate la nivel elev/clasă de diminuare a riscurilor astfel identificate;
  • Creșterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedagogice moderne la nivelul clasei - instruire personalizată, abordări pedagogice structurate, centrate pe elev – si sunt în măsură să elaboreze şi implementeze programe remediale de grup mic, sau să piloteze învățarea auto-dirijată susținută de tehnologie;
  • Proiectarea şi derularea de activități pedagogice şi de sprijin cu caracter remedial la materiile de bază – lb. română, lb. maternă maghiară, matematică, derularea de activități extra-curriculare instructiv-educative;
  • Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi a instrumentarului didactic prin achiziționarea şi punerea la dispoziția elevilor şi cadrelor didactice echipamente moderne din domeniul TIC pentru facilitarea digitalizării procesului educațional.

Varietatea activităților propuse și tematica interesantă a acestora oferă școlii o imagine mai atractivă și mai prietenoasă, iar participanții la proiect, elevii claselor a Va –  a VIII a răspund cu plăcere tuturor provocărilor lansate de cadrele didactice.

FELICITĂRI TUTUROR ȘI MULT SUCCES ÎN CONTINUARE!

AL DOILEA AN DE ACTIVITĂȚI PNRAS SLAVICI.docx