Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Calea Clujului 188, Oradea 410546, E-mail: ioanslavici188@yahoo.com, Tel: 0359465232

Politica de confidenţialitate

Confidentialitatea Datelor

Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal a ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN SLAVICI” ORADEA


Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici  pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul  nostru în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii. ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dumneavoastra alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem datele dumneavostra de contact nimănui.

Prin intermediul acestei Politici, ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul acestei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.


CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta inseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, telefonul mobil sau numele dumneavoastră.

INFORMATIILE COLECTATE

Când oaspeţii vizitează paginile ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN SLAVICI” ORADEA, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea se refera la traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, informații de la computer-ul și browser-ul dumneavoastra, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

Atunci cand ne transmiteti un e-mail, informațiile colectate includ numele, adresa de e-mail, numărul de telefon.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
Corecte și actualizate;
Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI  SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
In vederea imbunatatirii paginii, a informaţiilor continute în aceasta, pentru a putea comunica cu dumneavoastra şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.
Noi suntem singurii proprietari ai informațiilor colectate pe acest site. Informațiile dumneavoastra personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul dvs.

Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor dvs personale. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de identificare sunt păstrate într-un mediu sigur.

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea instituției noastre, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.


PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.ioanslavici188.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici si a GDPR.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA de a proceda în acest mod.

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale instituției noastre.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.


COOKIE-URILE:

Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate de browserul dvs. atunci când vizitați un site web. Acest mod de prelucrare servește interesului nostru legitim de a face site-ul nostru web mai prietenos, eficient și sigur. Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt cunoscute sub denumirea de „cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse la sfârșitul vizitei dvs. Alte cookie-uri („cookie-uri persistente”) sunt șterse automat după o anumită perioadă, care poate varia în funcție de cookie. Puteți șterge cookie-urile în orice moment din setările de securitate ale browserului dvs. În principiu, vă puteți opune la utilizarea cookie-urilor prin setările browserului dvs.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;
În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA le prelucrează:

Dreptul de acces la datele prelucrare– Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă tinand cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitările vădit neintemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
Dreptul la rectificarea datelor– Aveti dreptul să cereti ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau invechite si/sau să le completati dacă acestea sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – In unele cazuri, aveti dreptul de a obține stergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim fortati să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
Dreptul la restricționarea prelucrării– Aveti dreptul să solicitati restrictionarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru inseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel incât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm.
Dreptul de opoziție– Vă puteti opune in orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci cand o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteti retrage consimtămantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastră atunci cand o astfel de procesare se bazează pe consimtămant. Retragerea consimtămantului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimtămantului inainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveti dreptul să depuneti o plangere in fata autoritătii de protectie a datelor din tara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA.
Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care 
ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către noi la urmatoarea adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.


SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.
Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii din ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ȘCOALII GIMNAZIALE „IOAN SLAVICI” ORADEA sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.


EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ȘCOALII GIMNAZIALE „IOAN SLAVICI” ORADEA. ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” ORADEA nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu aceasta politica de confidentialitate. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii prezentei politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveti intrebări sau preocupări cu privire la modul in care tratăm si folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriti să vă exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactati la urmatoarea adresa de email: ioanslavici188@yahoo.com