Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Calea Clujului 188, Oradea 410546, E-mail: ioanslavici188@yahoo.com, Tel: 0359465232

 

Şcoala Gimnazială "Ioan Slavici" Oradea

Unitatea îşi propune să şcolarizeze toţi copiii din cartier indiferent de apartenenţa etnică, religioasă sau de nivelul lor intelectual, astfel încât să facă faţă cerinţelor examenelor şi, de asemenea, să urmeze cu succes o formă superioară de şcolarizare, să facă faţă unei societăţi în continuă schimbare şi transformare.Ne propunem să dezvoltăm o comunitate ordonată bazată pe valori, respect reciproc, disciplină şi autodisciplină, pe care să le promoveze elevii şi cadrele didactice aparţinătoare şcolii.

Şcoala îşi propune:

 • să facă o educaţie centrată pe elev.
 • să asigure un act educaţional de performanţă care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome, creative, eficiente şi active, care să se adapteze uşor la provocările sociale.
 • să asigure acumularea de către elevi a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesare instruirii şi autoinstruirii, care să-i ducă la performanţă şi care să-i ajute pe durata întregii vieţi.
 • Să-și însuşească cunoștințe ştiinţifice, valorili naţionale, europene şi internaţionale.

Toţi cei care ne-au vizitat în ultimii ani au fost de acord că unitatea noastră de învăţământ poate fi considerată ca o ŞCOALĂ CU BUNE PRACTICI .

Ne propunem pentru perioada următoare continuarea bunelor iniţiative şi punerea în practică, cu succes, a ideilor novatoare care să transforme şcoala într-o : ŞCOALĂ CU ADEVĂRAT INCLUZIVĂ” care

 • acceptă orice copil din comunitate, indiferent de mediul social , cultural, geografic sau etnic din care face parte;
 • comunică permanent, deschis şi pozitiv cu familiile copiilor;
 • pune accentul pe progresul individual , mai degrabă decât pe comparaţia între elevi;
 • instituie norme de disciplină bazate pe respectul reciproc;
 • încurajează părinţii să se implice în viaţa şcolară;
 • implică activ toţi elevii în activitatea la clasă;
 • ia măsuri pentru reducerea manifestărilor segregaţioniste;
 • distribuie resursele şcolii în mod egal , pentru ca toţi copiii să aibă acces la ele;
 • oferă activităţi diverse şi flexibile care să promoveze elemente din cultura şi tradiţiile tuturor copiilor;
 • promovează spiritul de solidaritate între toţi copiii, ca membri ai aceleeaşi comunităţi;
 • încurajează activităţile de cooperare interumană şi dezvoltă acţiuni de parteneriat inter-instituţional …

……… şi toate acestea pentru că practica demonstrează că şcoala incluzivă constituie un mediu educaţional care oferă mult mai mult decât o simplă echitate formală.